Over...

Onze missie is om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. Real Capital Systems ontwikkelt, samen met haar industriele partners, een compleet aanbod van bedrijfsoplossingen, vooralsnog met focus op de Bouw en Vastgoed sectoren. Dit doen we met behulp van nieuwe, efficiente bedrijfsprocessen, infrastructurele hulpmiddelen en financiële instrumenten.

Wat is Real Capital?

In de economie wordt kapitaal gedefinieerd als het geheel aan (hulp)middelen welke nodig is voor de fabricage van producten of voor het aanbieden van diensten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reëele (fysieke) en financiële middelen. Hoewel reëel kapitaal dus bestaat uit niet-financiële middelen ontwikkelt Real Capital Systems ook financiële instrumenten die aansluiten op een reële circulaire economie. De bestaande instrumenten doen dat niet of in gebrekkige mate waardoor duurzame investeringen vaak als niet-rendabel gezien worden, ook als ze dat wél zijn.

Er bestaan drie hoofdgroepen van reël kapitaal: (1) menselijke kennis en vaardigheden, (2) natuurlijke (hulp)bronnen zoals grondstoffen en het biosysteem, en (3) artificiele hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, bouwwerken en infrastructuren. De huidige lineaire economie pleegt roofbouw op de tweede groep. Een circulaire economie is er op gericht om dit te voorkomen, door (hulp)bronnen te hergebruiken of te herwinnen uit afval. Als een productieproces vereist dat de grondstoffen in een hoge mate van zuiverheid aangeleverd worden, dan zal dat bij de winning uit afval een complexe en dure kwestie zijn. Afval bestaat namelijk uit zeer veel verschillende stoffen, met een diversiteit die veel groter is dan die van natuurlijke grondstoffen. Ook zijn sommige productieprocessen niet omkeerbaar: de vorming van klei, grondstof voor baksteen of keramiek, duurt op natuurlijke wijze tienduizenden jaren. Als er eenmaal baksteen of keramiek van gemaakt is wordt het niet zomaar weer klei. Het idee dat productiebedrijven kunnen blijven doen wat ze altijd gedaan hebben is dus niet juist. Er is wel degelijk een transitie nodig die kansen biedt aan de koplopers.

Het verlies van natuurlijke hulpbronnen staat in de reële economie gelijk aan kapitaalverlies. Een duurzame, circulaire economie maakt die verliezen kleiner. Deze is dus economischer dan de oude lineaire economie. Niettemin is de algemene perceptie dat duurzaam 'duur' is. Dat heeft twee oorzaken:
(1) Aan grondstoffen die niet gebruikt worden in productieprocessen wordt geen waarde toegekend. Die "'waarde'" ontstaat pas als ze omgezet worden in producten die tijdelijk van nut zijn voor menselijke consumptie of gebruik. Daardoor wordt in feite de vernietiging van reële waarde beschouwd als economische waarde!
(2) Geld is in feite niets meer dan een ruilmiddel, dat tevens dient als een maatstaf voor waarde. Maar het heeft zelf geen waarde! Banken kunnen geld in onbeperkte hoeveelheden produceren. Het inwisselen van reële waarden zoals grondstoffen voor niet reële waarden zoals geld lijkt boekhoudkundig 'waarde-neutraal' te zijn, maar is dat niet. Zeker niet als de grondstof die hiermee verloren gaat later niet meer teruggekocht kan worden.

Real Capital Systems ontwikkelt business modellen voor volledig gesloten circulaire ketens: van grondstof naar grondstof. Dat kan omdat de producenten hun producten na gebruik weer terugnemen. Mede dankzij een nieuw verdienmodel hebben zij er belang bij om deze opnieuw te gebruiken, in welke vorm dan ook.

Geld heeft eigenschappen waardoor het onaantrekkelijk is om te investeren in de (verre) toekomst. Die eigenschappen worden teruggedraaid door het Real Capital concept.

Wat zijn de toepassingen?

Het Real Capital Concept wordt gecombineerd met 'het Product als Dienst'. Een aanbieder verkoopt hier niet het fysieke product maar de functie die het product vervult. De aanbieder blijft eigenaar van het fysieke object. Het wordt na gebruik teruggenomen voor hergebruik, al dan niet met aanpassingen. Indien hergebruik niet mogelijk blijkt worden de materialen hoogwaardig gerecycliseerd, dit wil zeggen zonder verlies aan materiaaleigenschappen.
Het 'Product als Dienst' wordt aangeboden in de vorm van een prestatie-overeenkomst, waarbij de functionele prestaties centraal staan.

Vooralsnog wordt dit brede toepassingsgebied toegespitst op Bouw en vastgoed, zoals utiliteitsbouw en woningbouw. Kenmerkend zijn de zeer lange afschrijvingstermijnen waardoor de voordelen van het Real Capital concept tot hun recht komen. Voor méér informatie verwijzen wij naar onderstaande links.