Concept

Beleggen met toekomstwaarde

Eén ding is zeker: op den duur blijft niets hetzelfde. Onze behoeften aan huisvesting veranderen voortdurend. Maar in de Bouw is men geneigd om het antwoord op onze huidige behoeften in beton te gieten. Hierdoor verliezen investeringen in vastgoed snel hun waarde. Een gebouw moet mee veranderen met de wensen van de gebruiker, de wensen van de markt en de voortschrijdende technologie. Dat voorkomt toekomstige leegstand.

Real Capital Systems investeert daarom in product/dienst combinaties die ten allen tijde voor passende huisvesting zorgen. Om te voorkomen dat gebouwen of delen daarvan voortijdig eindigen als sloopafval zijn ze demonteerbaar, herbruikbaar en verplaatsbaar. Hierdoor stijgen de kansen op langdurige en duurzame exploitatie en dalen de levenscyclus kosten. Daarnaast worden de inkomsten uit exploitatie mede benut voor vernieuwing en vervanging. De gebouwen zijn daardoor in de praktijk altijd ‘zo goed als nieuw’.

Beleggen zonder risico

Real Capital Systems investeert dus in het proces dat leidt tot altijd passende huisvesting. Dat omvat ontwikkeling, bouw, onderhoud, aanpassing en vernieuwing van de voorraad. De gebouwen leveren meer energie op dan ze verbruiken.

Inkomsten en uitgaven worden uitgedrukt in reële waarden zoals arbeid, grondstoffen en energie. Wat de waarde hiervan is in euro’s wordt bepaald door de dagwaarde. De waarde van het Real Capital Fund is daardoor niet gekoppeld aan euro’s maar aan de waarde van arbeid, grondstoffen en energie. De fondsen kunnen daardoor gefinancierd worden met de uitgifte van inflatiebestendige obligaties. Investeerders hoeven niet bevreesd te zijn voor inflatie of deflatie, noch voor fluctuerende rentes: de contante waarde van hoofdsom en rente blijft altijd gelijk. Dit is ideaal voor lange termijn beleggers zoals pensioeninstellingen.

Wetenschappelijke onderbouwing en geavanceerde ICT

ICT speelt een belangrijke rol in het Real Capital concept. Alle gebouwen die gerealiseerd en beheerd worden vanuit het fonds zijn in detail beschreven in computermodellen, en worden voorzien van meet- en regelsystemen. Hierdoor verkrijgt de belegger altijd een actueel inzicht in de geïnvesteerde waarde, de kosten en de opbrengsten uit verhuur. Real Capital Systems prognosticeert de potentiële toekomstwaarde  op basis van gebruiksbehoeften en marktontwikkelingen. De gebouwen worden dienovereenkomstig aangepast en vernieuwd.

In de researchprojecten van Real Capital Systems worden computer-interpreteerbare modellen ontwikkeld van de huidige maar ook de toekomstige bedrijfsprocessen. Ze kunnen worden gebruikt voor risico-analyses, het doorrekenen van nieuwe processen, en zelfs het aansturen en automatiseren van werkstromen en logistieke processen.