Huisvesting als Dienst

CHR Logo S BlackGreen T

Real Capital Systems introduceert ‘Circular Housing’: huisvesting als dienst.

De gebruiksfuncties van gebouwen veranderen soms snel. Een gebouw moet daar op kunnen reageren, wil het goed aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Vergroting of verkleining kan er toe leiden dat delen van een gebouw moeten worden verwijderd. Vanuit economisch en milieutechnisch perspectief is het onwenselijk als deze worden gesloopt of gerecycled met verlies van de oorspronkelijke materiaaleigenschappen.

Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheid van hergebruik van componenten en systemen, al dan niet in combinatie met de nodige fabrieksmatige aanpassingen. Een dergelijke aanpak is alleen economisch als de processen van demontage, herfabricage en hermontage zeer efficiënt zijn ingericht, en als de kansen op hergebruik maximaal zijn. Beide vereisen een goed modulair ontwerp van de systemen en een uniformering van de maatvoering. Dit laatste hoeft geen beperkingen op te leggen aan de architectuur: er is een breed palet aan maten en vormen mogelijk. Een voorbeeld is op ons verzoek uitgewerkt door Spee Architecten (klik hier).

Circular Housing wordt gecombineerd met Real Capital financiering om zo tot een zeer flexibele huisvestingsoplossing te komen waarbij de aanbieder van de dienst gebouwen – of delen daarvan – terugneemt zodra deze niet meer nodig zijn. Omdat de gebouwen altijd ‘passen als een handschoen’ en er nauwelijks sprake is van kapitaalverlies als gevolg van aanpassingen blijven de totale levenscyclus kosten beperkt.

Tot dusverre zijn twee concrete toepassingen uitgewerkt:’Schools-as-a-Service’ en ‘Office-as-a-Service’.