Alle berichten van Gielingh

Geïntegreerde Gevels als Dienst

EWI combined ST
Real Capital Systems heeft samen met de TU Delft, de VMRG en een groot aantal toeleveranciers een business concept voor geïntegreerde gevelelementen ontwikkeld. Bij wijze van proef worden vijf elementen in 2016 gemonteerd in de gevel van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Deze kunnen ‘plug and play’ aan de gevel worden bevestigd en weer weggehaald of omgewisseld worden. De intentie is dat de gevels in de toekomst als een vorm van dienstverlening inclusief beheer en onderhoud door middel van een prestatiecontract aan de gebouweigenaar worden aangeboden. Een variant hierop zal worden toegepast in ‘Schools as a Service’.

Zie ook: artikel in Cobouw
EWI facade

Programma Scholenbouw

SaaS Logo Fit MT

Samen met De Groot Vroomshoop, een dochteronderneming van Volker Wessels, werkt Real Capital Systems aan de voorbereiding van een  programma voor vernieuwing van de voorraad schoolgebouwen ten behoeve van het primaire onderwijs. De gebouwen zijn energieneutraal, van topkwaliteit, en geschikt voor groei en krimp. Ze kunnen bovendien van functie veranderen of in hun geheel verplaatst worden naar een andere locatie.

Het aanbod richt zich op huisvesting als een vorm van dienstverlening, inclusief onderhoud, aanpassingen, vernieuwingen en terugname na gebruik. Het concept leidt tot een flinke reductie van de totale levenscycluskosten, waardoor de gebouwen passen binnen het budget van elke gemeente of schoolbestuur.

Warande A3

Ontwerp door 4D Architects van een SaaS schoolgebouw, gecombineerd met appartementen, op basis van het bouwsysteem van De Groot Vroomshoop. 

Business Modellen voor Circulair Bouwen

Real Capital Systems en de VMRG (Vereniging voor de Metalen Ramen en Gevel Branche) werkten in 2015 en 2016 samen in het project Business Modellen voor Circulair Bouwen  (BMCB). In dit project is de bouwsector als keten herontworpen voor de toekomstige circulaire economie.

BMCB ontwikkelde computermodellen van de nieuwe bedrijfsprocessen. Deze vormen een realistische afspiegeling van de echte processen, en zijn daardoor geschikt voor analyses, simulaties en de aansturing van werkstroom management systemen. De modellen stellen ons in staat om te zien wat er gebeurt als de processen anders worden ingericht. Door handelingen te schrappen die geen toegevoegde waarde leveren aan de gebruiker wordt de keten geoptimaliseerd. De modellen omvatten de volledige waardeketen, van grondstofproducent tot gebruiker.

Momenteel concurreren aanbieders in de bouw op de laagste prijs voor een product dat ook door anderen geleverd kan worden. Dit belemmert productinnovatie. En uiteindelijk is de klant helemaal niet goedkoper uit. Dat komt doordat de aanbieders momenteel alles moeten kunnen leveren wat de klant vraagt, waardoor ze hun processen en hun inkoopstrategie niet kunnen rationaliseren.

In de toekomst zal geconcurreerd worden op Gebruikswaarde en Totale Kosten van Gebruik en Eigendom. Dit leidt tot geheel andere organisatievormen en bouwkundige ontwerpen.